Våra tjänster - Natur

Det milda klimatet påverkar landskapet som är fullt av kontraster. Biscaya-bukten och dess inflytande på luft och vattentemperaturen skapar en högst varierad natur med både träbevuxna berg, skarpa klippor och slätter som skiftar färg allt eftersom timmarna går.

Tack vare Golfströmmen har Baskiens ca 250 km långa kustremsa mycket mildare vintrar än vad man kan förväntas finna på dessa bredgrader. Temperaturerna är milda och det regnar en hel del. Även fastän somrarna  är svala kan termometern dock ibland gå upp ordentligt under enstaka dagar.